شرکت همیار بیمه ایرانیان

معرفی بیمه نامه ها: بیمه های اشخاص


بیمه عمر و پس انداز و سرمایه گذاری
نام های دیگر: بیمه عمر و پس انداز، بیمه تأمین آتیه فرزندان، بیمه جامع زندگی، بیمه تأمین هزینه جهیزیه، بیمه مهریه، بیمه عمر و زندگی، بیمه عمر و سرمایه گذاری،بیمه  ارمغان زندگی، بیمه تشکی... [بیشتر...]

بیمه تکمیلی درمان
نام های دیگر: بیمه درمانی، بیمه تکمیل درمان، بیمه تکمیلی، بیمه مکمل، بیمه مازاد درمانی، بیمه دوم متقاضیان این بیمه: کلیه دارندگان بیمه درمانی پایه (خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، خدمات درمانی نی... [بیشتر...]

بیمه حوادث
نام های دیگر: بیمه حادثه، بیمه عمر و حوادث، بیمه سوانح کار متقاضیان این بیمه: کلیه افراد شاغل و غیر شاغل، کارفرمایان، مدیران ... [بیشتر...]

بيمه درمان مسافرتی (خارج از کشور)
نام های دیگر: بیمه مسافرتی، بیمه مسافران خارجی، بیمه توریستی، بیمه سفر، بیمه اس او اس، بیمه اسیستانس، بیمه کمک رسان متقاضیان این بیمه: کلیه مسافران، گردشگران، مأموران و افراد عازم خارج کش... [بیشتر...]

بیمه جبران هزینه های درمان سرطان
نام های دیگر: بیمه سرطان، بیمه تکمیلی درمان سرطان متقاضیان این بیمه: کلیه افراد ... [بیشتر...]

بیمه جبران هزینه درمان ناباروری و نازایی زوجین و تالاسمی نوزادان
نام های دیگر: بیمه نازایی، بیمه نوزادان، بیمه مادر و کودک، بیمه زایمان مصنوعی متقاضیان این بیمه: کلیه زوج های تازه ازدواج کرده ... [بیشتر...]


صفحات: | 1 |

انواع بیمه نامه