شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)
  کد: 0110

  نام های دیگر: بیمه مسئولیت پروژه، بیمه نصب و احداث، بیمه پروژه های عمرانی، بیمه نصب ماشین آلات و دستگاه، بیمه نصب سازه های عظیم فلزی و بتنی، بیمه نصب کارخانه، بیمه نصب دکل و اسکلت، بیمه نصب و احداث خط لوله

  متقاضیان این بیمه: کلیه مالکان، کارفرمایان و پیمانکاران احداث کارخانه ها و پروژه های عمرانی، پروژه های احداث تأسیسات، خطوط لوله نفت و گاز و اب، پروژه های نصب ماشین آلات  سازه های عظیم صنعتی، عمرانی و ساختمانی   


  بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)

  امروزه‌ پيمانكاران‌ يا صاحبان‌ پروژه‌هاي‌ سنگين‌ با خطرات‌ متعددي روبه‌رويند و منابع‌ تأمين‌ كننده‌ اعتبار اين‌ گونه‌ پروژه‌ها غالباً بانكها هستند و بانكها نيز در صورتي‌ براي‌ چنين‌ مواردي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ مطمئن‌ باشند خطري‌ سرمايه‌گذاري‌ را تهديد نمي‌كند، از اين‌ رو ارائه‌ بيمه‌نامه‌هايي‌ مانند بيمه‌نامه‌ تمام‌خطرنصب‌ براي‌ پروژه‌هايي‌ كه‌ توسط بانكها و يا دولتها سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود الزامي‌ است‌.

  بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌ يكي‌ از انواع‌ رشته‌هاي‌ بيمه‌ مهندسي‌ و جديدترين‌ آنهاست‌ و امروزه‌ در دنيا كاربرد فراواني‌دارد. اين‌ نوع‌ بيمه‌، معمولاً پوشش هاي‌ لازم‌ را در زمان‌ نصب‌ ارائه‌ مي‌دهد. در گذشته‌ براي‌ پوشش‌ دادن‌ كليه‌ خطرات‌ يك‌ پروژه‌ مي‌بايست‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ متعددي‌ از شركت هاي‌ بيمه‌ تهيه‌ شود تا خطرات‌ گوناگوني‌ چون‌ آتش‌سوزي‌، مسئوليت‌ مدني‌، سرقت‌، دزدي‌ با شكستن‌ حرز، سيل‌، طوفان‌ و زلزله‌ راپوشش‌ داد. اما بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوششي‌ كلي‌ ارائه‌ مي‌دهد و تمام‌ موارد پيش گفته‌ را در بر مي‌گيرد.

  بيمه تمام خطر نصب، تأمين جامع و كافى براى ساخت و نصب انواع كارخانجات، عمليات لوله گذارى خطوط لوله، پالايشگاه ها، نيروگاه ها، ماشين‌آلات‌ صنعتي‌، ساخت‌ اسكلتهاي‌ فلزي‌ ساختمانهاي‌ بلند، دکل های انتقال نیرو، توربين ها، ژنراتورها و ديگ هاى بخار را فراهم مى آورد.

  در این بيمه، كليه خطرات محتمل در تمام طول زمان احداث پروژه شامل دوره انباردارى، دوره نصب و دوره راه اندازى تحت پوشش قرار مى گيرد.  

  عمده خساراتى كه در اين نوع بيمه تحت پوشش قرار مى گيرد عبارت اند از خسارات ناشى از: 

  آتش سوزى، انفجار، صاعقه، سيل، طغيان آب، باران، برف، هر نوع طوفان، زمين لرزه، نشست و لغزش زمين و صخره ها، دزدى، خسارت ناشى از خطا در نصب، سهل انگارى، عدم مهارت، عدم تجربه، اعمال توأم با سوء نيت، اتصال كوتاه، ولتاژ بيش از حد، فشار يا خلاء بيش از حد و … 

  مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر است:

  بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، پوشش‌ گسترده‌اي‌ براي‌ هرگونه‌ خسارت‌ پيش‌بيني‌ ناپذير ناگهاني‌ به‌ ماشين‌آلات‌ و اموال‌ واقع‌ در محل‌ نصب‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بيمه‌گذار بوده‌ و يا در اختيار وي‌ قرار داشته‌ است‌ ارائه‌ مي‌دهد. خسارات‌ وارده‌ به‌ اموال‌ بيمه‌گذار كه‌ ناشي‌ از علل‌ زير باشد در تعهد بيمه‌گر است‌:

  • خسارات‌ ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سقوط هواپيما و عمليات‌ آتش‌نشاني
  • خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان
  • خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.
  • خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.
  • خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌، عدم‌ تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءنيت‌ و قصد بيمه‌گذار و همچنين‌ سهل‌انگاري‌كاركنان‌ وي‌.
  • خسارات‌ ناشي‌ از فشارهاي‌ ايجاد شده‌ يا خلاء، ازهم‌ گسيختگي‌ نيروي‌ گريز از مركز.
  • خسارات‌ ناشي‌ از ريزش‌ آوار، ساير عوامل‌ خارجي‌ و خسارات‌ در زمان‌ حمل‌ و نقل‌ كالا
  • غرامت‌صدمات‌ جاني‌ و بيماري‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ اعم‌ از اينكه‌ منجر به‌ فوت‌ شده‌ يا نشده‌ باشد
  • خسارات‌ وارد به‌ اموال‌ اشخاص‌ ثالث
  • پرداخت‌ هزينه‌ از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ ناشي‌ از حوادث‌ و خطرات‌ مورد بيمه

  مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)

  خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير خارج‌ از تعهدات‌ بيمه‌گر است:

  • خسارات‌ ناشي‌ از اشتباه‌ در طرح‌ پروژه‌ (مگر در موارد خاص‌)، كاربرد مصالح‌ نامناسب‌ و قطعات‌ معيوب
  • خسارات‌ وارد به‌ ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ ناشي‌ از شكست‌ مكانيكي‌ يا الكتريكي
  • خسارات‌ ناشي‌ از عمل‌ عمدي‌ و سهل‌انگاري‌ بيمه‌گذار و يا كاركنان‌ وي‌ خسارات‌ ناشي‌ از جرائم‌ قراردادي‌، تأخيرات‌ حادث‌ شده‌ در انجام‌ و تكميل‌ پروژه‌ و عدم‌ اجراء يا لغو قرارداد
  • خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌ جنگ‌ داخلي‌،ياغيگري‌، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌
  • خسارات‌ ناشي‌ از توقيف‌، ضبط و مصادره‌ يا خرابي‌ اموال‌، يا زيان‌ وارده‌ به‌ آن‌ به‌ دستور دولت ‌محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدار ديگر
  • خسارات‌ ناشي‌ از واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌

  توضيح‌ آنكه‌ مدت‌ بيمه‌نامه‌ تمام‌ خطر نصب‌، همزمان‌ با تخليه‌ ماشين‌آلات‌ و اشياء مورد بيمه‌ درمحل‌ نصب‌ شروع‌ مي‌شود و تا پايان‌ عمليات‌ نصب‌ و راه‌اندازي‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. بنابراين‌ در طول‌مدت‌ بيمه‌، هرگونه‌ كسري‌ و خسارات‌ وارد آمده‌ در مدت‌ زمان‌ انبارداري‌، نصب‌ و آزمايش‌، بهره‌برداري‌يا آزمايش‌ بار تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ قرار دارد. دوره‌ آزمايش‌ يك‌ پروژه‌ كه‌ معمولا تا مدت‌ 4 هفته‌ است‌ نيز تحت‌ پوشش‌ بيمه‌ است.

انواع بیمه نامه