شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران و اشخاص ثالث
  کد: 0301

  نام های دیگر: بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت ساختمانی، بیمه مسئولیت کارفرما، بیمه مسئولیت کارگران، بیمه ساختمان، بیمه ساخت و ساز

  متقاضیان این بیمه: مالکان و کارفرمایان ابنیه و ساختمان، پیمانکاران ابنیه و ساختمان   


  دراین بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه می شود. چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی، و مراحل احداث بنای جدید، خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد آید، بیمه گر، نسبت به جبران خسارت، اقدام خواهد کرد. این پوشش، اغلب به صورت یکی از کلوزهای پیوست بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی و با عنوان کلوز پوشش خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث، صادر می شود. اگرچه می تواند به عنوان یک بیمه نامه مستقل نیز، صادر شود.
  یک مزیت مهم این بیمه نامه آن است که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به انحاء و صورت های مختلف با پیمانکار و مجری اصلی همکاری می کنند و هرکدام اجرای بخشی از عملیات ساختمانی را برعهده دارند، بیمه گذار تلقی شده و بنابراین، مسئولیت ایشان نیز به مانند مسئولیت پیمانکار اصلی و بیمه گذار قیدشده در بیمه نامه، بیمه می باشد. 

  در این بیمه نامه، کلیه خسارتهای  مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث، اعم از همسایگان، عابرین و دیگر اشخاص ثالث، به استثناء موارد زیر جبران می شود:
  خسارت هایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد بیمه گر تعهدی ندارد مانند زلزله، رانش زمین و .... 
  خسارات ناشی از ترک های سطحی ایجاد شده در ساختمان های مجاور که به استحکام آنها لطمه ای وارد نکرده باشد. 

  همچنین، موارد زیر نیز تحت پوشش می باشد:
  نشست و ترک خوردگی ساختمانهای مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث.
  ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری
  خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش
  خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
  خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
  خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
  خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
  خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می¬شوند.
  خسارات ناشی از تأسیسات، موانع و ابزار و وسائل و دپو مصالح در خیابان و پیاده رو. 

انواع بیمه نامه