شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه بار و اتومبیل ترانزیت (بن ترانزیت)
  کد: 0310

  نام های دیگر: بن ترانزیت، بیمه مسئولیت عدم خروجی، بیمه تضمین خروج کالا و اتومبیل، بیمه عبور تراتزیتی کالا و اتومبیل

  متقاضیان این بیمه: تجار، صاحبان کالا، شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا، توریست ها و گردشگران   


  برخی کالاها به صورت ترانزیت از کشورمان عبور می کنند. این کالاها از یک مرز کشور وارد شده، و از مرز دیگری خارج می شوند. بدیهی است چون این کالاها به مقصد کشورهای دیگر حمل می شوند و از کشور ما صرفاً برای ترانزیت استفاده می شود، لذا این کالاها نبایستی در کشور تخلیه و به فروش برسند. چرا که علاوه بر اینکه شاید لزوماً منطبق بر خواست و مقرّرات واردات کشور نباشند، به دلیل عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی واردات به گمرک، قیمت تمام شده ای پایین تر از کالای مشابه خواهند داشت و عرضه آن در کشور به حقوق دولت و سایر بازرگانان لطمه وارد خواهد ساخت.
  لذا برای تضمین عدم تخلیه و فروش کالاهای ترانزیت در کشور، گمرک مرز مبدآ ضمن پلمب بار، از مالک بار یا متصدّی حمل آن، تقاضای تضمینی بدین منظور میکند. در گذشته این تضمین به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی اراده می شد، امّا اخیراً با توجّه به لزوم توجّه به مقوله ترانزیت و به منظور تسهیل در این امر، گمرک جمهوری اسلامی ایران، طبق قراردادی با شرکت های بیمه گر، بیمه نامه های صادره آن شرکت ها را که اقدام به تضمین عبور کالای ترانزیت از کشور می کنند را به عنوان تضمین می پذیرد.
  در واقع، در صورت عدم عبور بار از مرز خروجی در مدّت مقرّر، گمرک معادل حقوق خود و سایر هزینه های مرتبط، اعلام خسارت نموده و شرکت بیمه خسارت گمرک را پرداخت نموده و از مالک یا متصدّی حمل بار، آن را بازیافت می نماید.
  اگرچه شاید در ابتدا به نظر برسد که در این بیمه نامه بار و کالا بیمه می شود، لذا باید زیرمجموعه بیمه های اموال و اشیاء قرار گیرد، امّا از در واقع، این مسئولیت مالک یا متصدّی حمل بار است که بیمه می شود؛ چرا که در صورت عدم خروج بار ترانزیت از کشور، وی مسئول شناخته می شود و باید پاسخگوی ادّعای گمرک باشد. لذا این بیمه یک نوع بیمه مسئولیت است.
  این بیمه نامه، به صورت بن هایی با ارزش مشخّص عرضه می شود. هر بن مبلغ ۱۰ میلیون تومان ارزش دارد که صاحب بار یا متصدّی حمل، باید به میزان ارزش بار خود بن خریداری نماید.
  همچون کالا، اتومبیل نیز ممکن است خواستار عبور ترانزیت از کشور باشد. عبور اتومبیل روی کامیون یا قطار، شامل کالا و بار می شود و منظور، عبور اتومبیل روی چرخ های خود می باشد. در این صورت نیز، گمرک، به نمایندگی از دولت، بایتس از خروج اتومبیل از مرز خروجی اطمینان حاصل کند و بدین منظور از مالک و راننده تقاضای تودیع تضامینی بدین منظور می کند. یکی از انواع تضامین، بیمه اتومبیل ترانزیت است. برخی شرکت های بیمه، برای این پوشش گواهی ترازیت صادر می کنند.

   

انواع بیمه نامه