شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه مسئولیت متصدّیان حمل و نقل بار
  کد: 0305

  نام های دیگر: بیمه باربری، بیمه مسئولیت باربری، بیمه مسئولیت شرکت حمل و نقل، بیمه مسئولیت شرکت باربری، بیمه مسئولیت بار و کالا

  متقاضیان این بیمه: مدیران شرکت های حمل و نقل بار و کالا   


  الف: بیمه مسئولیت متصدیان حمل ونقل زمینی (داخلی)

  در این طرح مسئولیتهای مدنی شرکتهای حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در قبال صاحبان کالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.
  تعهدات‌ بیمه‌گر تحت‌ این‌ قرارداد پس‌ از تکمیل‌ بارگیری‌ کالا در مبدأ، آغاز و همزمان‌ با شروع‌ تخلیه‌در مقصد مندرج‌ در بارنامه‌ خاتمه‌ می‌یابد.

  حدود و میزان‌ تعهد بیمه‌گر
   بیمه‌گر طبق‌ شرایط این‌ قرارداد و مشروط به‌ انجام‌ کلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ بیمه‌گذار، متعهد جبران‌ خسارتهایی‌ است‌ که‌ درنتیجه‌ وقوع‌ حوادث‌ زیر به‌ محمولات‌ مورد حمل‌ وارد ومسئولیت‌ جبران‌ آن‌ به‌ عهده‌ بیمه‌گذار باشد:

  • تصادف‌ و واژگونی‌ وسیله‌ نقلیه‌ و یا برخورد کالا با شیی‌ ثابت‌ .
  • خسارتهای‌ وارد به‌ کالا در اثر پرتاب‌ شدن‌ از روی‌ وسیله‌ نقلیه‌..
  • آتش‌ سوزی‌، صاعقه‌ و انفجار وسیله‌ نقلیه‌
  • سرقت‌ کلی‌ محموله‌ با وسیله‌ نقلیه‌ .

  علاوه بر این، بیمه‌گر درمجموع‌ تا بیست‌ درصد تعهدات‌ خود متعهد جبران‌ هزینه‌ های‌ زیر نیز خواهد بود:
  ۱ـ      هزینه‌ های‌ لازم‌ و متعارف‌ جهت‌ نجات‌ کالا و جلوگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ پس‌ از وقوع‌حوادثی‌ که‌ جبران‌ زیان‌ آن‌ در تعهد بیمه‌گر باشد.
  ۲ـ      هزینه‌ دادرسی‌ و دفاع‌ از بیمه‌ گذار که‌ به‌ صورت‌ متعارف‌ در ارتباط با خطرات‌ بیمه‌ شده‌ درمراجع‌ قضایی‌ ثبت‌ شده‌ باشد.

  استثنائات‌

  جبران‌ خسارتهایی‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ در نتیجه‌ عوامل‌ زیر به‌ کالای‌ مورد حمل‌ وارد آمده‌ باشد در تعهد بیمه‌گر نیست‌:

  • جعل‌ اسناد و خیانت‌ در امانت‌ و هرنوع‌ عمل‌ عمد یا مجرمانه‌ بیمه‌گذار (شامل‌ کارکنان‌ ونمایندگان‌ وی‌)، راننده‌ و یا کمک‌ راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ .
  • حوادث‌ طبیعی‌ مانند سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، آتشفشان‌.
  • جنگ‌، شورش‌، اعتصاب‌، بلوا، ضبط و مصادره‌ .
  • تشعشعات‌ رادیواکتیو و فعل‌وانفعالات‌ هسته‌ای‌ .
  • عیب‌ ذاتی‌ و یا خودسوزی‌ کالاها .
  • هرگونه‌ خسارت‌ غیرمستقیم‌ و عدم‌النفع‌ و کاهش‌ ارزش‌ کالا در بازار.
  • حمل‌ کالاهای‌ قاچاق‌ و غیرمجاز.
  • خسارت‌ هنگام‌ تخلیه‌ و بارگیری‌.
  • عدم‌ صلاحیت‌ راننده‌ برای‌ رانندگی‌ وسیله‌ نقلیه‌ باتوجه‌ به‌ نوع‌ گواهی‌نامه‌.
  • ریزش‌، روندگی‌، آبدیدگی‌، مگر این‌ که‌ ناشی‌ از تحقق‌ خطرات‌ مذکور در بالا (بخش تعهدات بیمه گر) باشد .
  • کاهش‌ طبیعی‌ وزن‌ محموله‌ .
  • سرقت‌ قسمتی‌ از محموله‌ و یا هرنوع‌ سرقت‌ ناشی‌ از خیانت‌ در امانت‌.
  • فقدان‌ کالا .
  • تغییر وسیله‌ حمل‌ جز با موافقت‌ قبلی‌ بیمه‌ گر .
  • خسارت‌ وارده به‌ علامت‌ و بسته‌ بندی‌ کالا.

  تبصره‌: خسارت‌ ناشی‌ از تخلیه‌ و بارگیری‌ و آبدیدگی‌ مشروط به‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ قابل‌ پوشش‌خواهد بود.

  بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی

  این پوشش مانند بیمه متصدیان حمل و نقل داخلی است با این تفاوت که مخصوص بنگاههای حمل و نقل بین المللی طراحی شذده است. بر اساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت های مدنی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مطابق کنوانسیون C.M.R تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. چنانکه محموله ای که برای حمل به وی سپرده می شود، دچار خسارت یا سرقت گردید، مسئولیت جبران خسارت وارده با متصدّی حمل و نقل بوده، و بیمه گر این خسارت را خواهد پرداخت.

   

انواع بیمه نامه