شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه حوادث
  کد: 0302

  نام های دیگر: بیمه حادثه، بیمه عمر و حوادث، بیمه سوانح کار

  متقاضیان این بیمه: کلیه افراد شاغل و غیر شاغل، کارفرمایان، مدیران   


  همانگونه كه اموال و دارايى افراد را خطرات و پيشامدهاى گوناگون تهديد مى نمايد حوادث و مخاطرات بی شمارى نيز متوجه خود انسان مى شود .
  وقوع يك حادثه مى تواند منجر به فوت، نقص عضو، از كارافتادگى، جراحات بدنى و نيز قطع درآمد افراد گردد. بيمه حوادث پاسخى به مشكلات ناشى از اين حوادث است. به موجب اين بيمه نامه افراد در طول مدت ۲۴ ساعت شبانه روز در تمام نقاط جهان در مقابل حوادث بيمه می باشند .
  نرخ‌گذاري‌ بيمه‌ حادثه‌ اعم‌ از گروهي‌ و انفرادي‌ براساس‌ شغل‌ بيمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب، ‌كليه‌مشاغل ‌طبقه‌بندي ‌شده ‌و هر طبقه‌ شغلي، ‌نرخ ‌خاص ‌و مشخصي ‌پيداكرده‌ است. 

  خسارات قابل جبران توسط بیمه گر

  هرگاه‌ پيشامدي‌ ناگهاني‌ ناشي‌ از يك‌ عامل‌ خارجي‌ و بدون دخالت اراده‌ بيمه‌ شده،‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدني‌ وي‌ شود، بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند.
  در بيمه‌نامه‌هاي‌ حوادث‌ خطراتي‌ از قبيل‌خفگي‌، غرق‌، مسموميت‌، برق‌ گرفتگي‌ و صدمات‌ بدني‌ ناشي‌ از تأثير اسيد و يا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ ديگر، پيچيدگي‌يا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها، امراض‌ هاري‌، كزاز و سياه‌ زخم‌، داراي‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ است‌.
   خطرات‌ ناشي‌ اززمين‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزشهاي‌ سنگين‌ و رزمي‌ افراد را نیز مي‌توان‌ با توافق ‌بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار پوشش‌ داد. افراد نابينا و ناشنوا يا بيشتر از ۷۰ سال، با دريافت‌حق‌بيمه‌ اضافي‌ تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌گیرند.

  فوت و یا صدمه بدنی ناشی از موارد زیر در تعهّد بیمه گر نیست:

  • ارتكاب‌ بيمه‌ شده‌ به‌ جنايت‌، جنحه‌ يا مشاركت‌ در آنها
  • خودكشي‌، اقدام‌به‌خودكشي‌، ياهرگونه‌ صدمه‌بدني‌ كه‌ازروي‌ عمد انجام‌ گيرد.
  • استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجويز پزشك‌
  • مستي‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلي‌
  • بيماري‌
  • اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌
  • هرگونه‌ خطر ناشي‌ از تشعشع‌ مواد راديو اكتيويته‌ و انفجاراتمي‌، هيدروژني‌ و نوتروني‌
  • مواردي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ محسوب‌ مي‌شود:

  موارد زير به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلي‌ در بيمه‌هاي‌ حوادث‌ محسوب‌ مي‌شود و بيمه‌گر، سرمايه‌ كامل‌ رادر مورد آنها پرداخت‌ مي‌كند:

  • نابينايي‌ كامل‌ دو چشم‌
  • قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
  • اختلال هاي‌ رواني‌ و ضايعه‌هاي‌ مغزي‌ و نخاعي‌ علاج‌ناپذير
  • قطع‌ يا از كارافتادگي‌ دائم‌ دو پا، حداقل‌ از مچ‌

  غرامتهاي‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئي‌ به‌ ميزان‌ درصدي‌ از كل‌سرمايه‌ پرداخت‌ مي‌شود.
  همچنین، با دريافت‌ حق‌ بيمه‌ اضافي‌ مي‌توان‌ هزينه‌هاي‌ پزشكي‌ و غرامتهاي‌ روزانه‌ و هفتگي را هم تحت پوشش قرار داد.

انواع بیمه نامه