شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه پول
  کد: 1009

  نام های دیگر: بیمه سرقت، بیمه دزدی، بیمه بانک

  متقاضیان این بیمه: بانک ها، شرکت های خصوصی و دولتی، مالکان فروشگاهها و واحدهای تجاری، صاحبان مطب، آزمایشگاه، اماکن تفریحی، هتل ها، رستوران ها و...     در بیمه پول، وجوه نقد در صندوق و در گردش (جین نقل و انتقال از محلّی به محلّ دیگر) در مقابل سرقت بیمه می شود.

  در بیمه پول در صندوق، پول (اسكناس يا وجوه رايج مملكتى)، سكه (به استثناى مسكوكات گرانبها) چك بانكى و تمبرهاى مالياتى موجود در صندوق و خزانه مؤسسات، شركت­ها و بانك­ها مادامى كه در صندوق يا خزانه مذكور نگهدارى مى شود، در مقابل خطر سرقت با شكستن حرز، تحت پوشش بيمه مى باشد، ضمناً چنانچه محل استقرار صندوق يا خزانه متعلق به بيمه­ گزار باشد خسارات وارده به محل مورد بيمه در نتيجه سرقت يا اقدام به سرقت نيز تحت پوشش قرار مى گيرد.

  در بیمه پول در گردش، كليه وجوه، در حين نقل و انتقال آن توسط بیمه­ گذار یا کارکنان وی، از يك نقطه به نقاط ديگر، در مقابل خطرات آتش سوزى، انفجار، صاعقه و سرقت (اعم از مسلحانه يا غير مسلحانه و توأم با جبر و عنف) تحت پوشش بيمه­ مى­ باشد.

انواع بیمه نامه