شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری (شخص ثالث اتومبیل)
  کد: 1001

  نام های دیگر: بیمه اتومبیل، بیمه ماشین، بیمه ثالث، بیمه شخص ثالث

  متقاضیان این بیمه: کلیه دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی   


  نام این بیمه نامه، در اصل، «بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی» است و طبیعتاَ بایستی جزو گروه بیمه های مسئولیت، قرارگیرد؛ اما به دلیل اینکه در این بیمه نامه، اتومبیل بیمه می شود و نه مالک یا راننده، بنابراین در تقسیم بندی شرکتهای بیمه، آن را در گروه بیمه های اشیاء قرار می دهند.

  انسانها به اعتبار زندگی در اجتماع و تحت نظام قانون، بایستی مسئولیت تخلف از قانون را بپذیرند؛ حال چه عمد باشد و چه بی احتیاطی، قصور یا غفلت. بنابراین علاوه بر تحمل مجازات احتمالی، بایستی خسارت و زیان وارده به اشخاص را نیز بپردازند.

  براساس قانون “بيمه اجبارى شخص ثالث” كليه دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى موظفند مسئوليت خود را در مقابل جبران خسارتهاى وارده به اشخاص ثالث، نزد يكى از شركتهاى بيمه داخلى بيمه كنند. در این بیمه نامه خسارتهایی که راننده اتومبیل مقصر به اموال یا جان شخص زیان دیده وارد می کند، تا سقف مذکور در بیمه نامه، پرداخت می شود.

  خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی – که امروزه جزء ناگزیر مسائل اجتماعی و با فراوانی بسیار، گریبانگیر انسانها است – اگرچه عمدی نیستند ولی به هرحال ناشی از بی احتیاطی و تخلف از قانون هستند. و مقصر مکلف به جبران خسارت وارده به اتومبیل و اموال دیگران و پرداخت هزینه های پزشکی و دیده ضرب وجرح و فوت زیاندیدگان از تصادف است.

  قانون بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ در ايران‌ در بيست‌ و نهم‌ ديماه ‌ ۱۳۴۷ به‌ تصويب ‌رسيد تا مسئوليت‌ مدني‌ بيمه‌گذار در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌ در نتيجه‌ حوادث‌ ايجاد شده‌ از وسيله‌ نقليه‌ مورد استفاده‌ خود را بيمه‌ كند. سپس در سال 1387 اصلاح گردید و قانون جامع تری به تصویب رسید.

  بر اساس مقرّرات قانون موصوف، این بيمه‌نامه‌ خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ مي‌كند، براساس‌شرايط بيمه‌نامه‌ افراد زير در قبال‌ بيمه‌گذار شخص‌ ثالث‌ شناخته‌ نمي‌شوند

  الف. بيمه‌گذار و كليه‌ افرادي‌ كه‌ مسئوليت‌ آنها مسئوليت‌ بيمه‌گذار تلقي‌ مي‌شود

  ب‌. كاركنان‌ بيمه‌گذار مسئول‌ حادثه‌ كه‌ در حين‌ كار و انجام‌ وظيفه‌ باعث‌ بروز حادثه‌ شده‌ باشند

  پ. همسر، پدر، مادر، اولاد و اجداد تحت‌ تكفل‌ بيمه‌گذار

  ت. راننده‌اي‌ كه‌ حادثه‌ منحصراً در نتيجه‌ خطاي‌ او ايجاد شده‌ باشد

  براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، فقط راننده‌ مسبب حادثه‌، شخص ثالث محسوب نمی شود.

  خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

  • خسارتهاي‌ زير از شمول‌ تعهدات‌ بيمه‌گر خارج‌ است‌:
  • خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، جنگ‌ داخلي‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، انقلاب‌
  • خسارات‌ ناشي‌ از خطرات‌ طبيعي‌ از قبيل‌ سيل‌، زلزله‌، صاعقه‌ و طوفان
  • خسارات‌ مستقيم‌ و غيرمستقيم‌ ناشي‌ از اشعه‌ يون‌زا و راديواكتيويته
  • خسارات‌ وارد به‌ محمولات‌ وسايل‌ نقليه‌ مورد بيمه
  • خسارات‌ ناشي‌ از محكوميت‌ جزايي‌ و پرداخت‌ جرايم
  • خسارات‌ وارد ناشي‌ از عمل‌ متصرفين‌ غيرقانوني‌ وسايل‌ نقليه‌ يا رانندگان‌ فاقد گواهينامه‌
  • خسارات‌ وارد به‌ بيمه‌گذار و كالا، اموال‌، ساختمانها و وسايل‌ نقليه‌ تحت‌ مالكيت‌ و يا تصرف‌ بيمه‌گذار

  بیمه سرنشين اتومبیل

  اصولا هر تصادم‌ باعث‌ بروز دو نوع‌ خسارت‌ مي‌شود: نخست‌ خساراتي‌ است‌ كه‌  به‌اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌آيد كه‌ لزوماً و برحسب‌ قانون‌، مقصر حادثه‌ ملزم‌ به جبران‌ آن‌ است. و ديگر، خساراتي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌نقليه‌ مقصر حادثه، راننده‌ و سرنشينان‌ آن‌ وارد مي‌آيد. خسارات‌ دسته‌ اول‌ را مي‌توان‌ از محل‌ بيمه‌نامه‌ شخص‌ ثالث‌  جبران‌ كرد و خسارات‌ دسته‌ دوم‌، خود شامل‌ دو قسمت‌ است‌ كه‌ خسارات‌مالي‌ و خسارات‌ جرح‌ و فوت‌ از اين‌ دسته‌اند. بخش‌ نخست‌ خسارات‌ دسته‌ دوم‌ را مي‌توان‌ از محل‌بيمه‌نامه‌ بدنه‌ اتومبيل‌ جبران‌ كرد و بخش‌ دوم‌ آن‌ بايد از طريق‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ جبران‌ شود. دراين‌ حالت‌ شركت‌ بيمه‌ خسارات‌ جرح‌ و فوت‌، آن‌ را جبران‌ خواهد كرد. لازم به ذکراست براساس قانون جدید، سرنشینان اتومبیل و حتی مالک آن می توانند نیز از محل بیمه شخص ثالث خسارت دریافت کنند و فقط راننده است که چون شخص ثالث حساب نمی شود، باید دارای بیمه سرنشین باشد.

  خطرهاي‌ مورد تعهد بيمه‌گر

  براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌، چنانچه‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ به‌ علت‌ آتش‌سوزي‌،انفجار، واژگون‌ شدن‌، منحرف‌ شدن‌ و يا سقوط باعث‌ بروز هرگونه‌ خسارت‌ جرح‌ و فوت‌ سرنشينان‌اتومبيل‌ شود، بيمه‌گر متعهد است‌ خسارات‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ پرداخت‌ كند. لازم‌ به‌ ذكراست‌ كه‌ تعهد بيمه‌گر در مورد بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ محدود به‌ ظرفيت‌ مجاز اتومبيل‌ مورد بيمه‌است‌. در واقع‌ بيمه‌ سرنشين‌ نوعي‌ بيمه‌نامه‌ حادثه‌ است‌ كه‌ در آن‌ خطرات‌ مورد بيمه‌، محدود به‌ مواردي‌ است‌ كه‌ در بيمه‌نامه‌ از آنها به‌ عنوان‌ حوادث‌ مشمول‌ بيمه‌ نام‌ برده‌ شده‌ است

  خطرهاي‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر

  سرنشينان‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ در مقابل‌ حوادث‌ مذكور در بند  تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قراردارند و تابع‌ شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ حوادث‌ سرنشين‌ مي‌باشند: اما در صورتي‌ كه‌ بروز و منشأ حادثه‌يكي‌ از خطرات‌ مذكور در ذيل‌ باشد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد:

  • خسارات ‌ناشي ‌از خطرات‌طبيعي‌ مانند زلزله‌، سيل‌، طوفان‌، صاعقه‌ و آتشفشان‌ كه‌ انسان‌ در ظهور وبروز آنها دست‌ نداشته‌ و بروز آن‌ خارج‌ از اراده‌ بشر است
  • خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، اعتصاب‌ و … كه‌ معروف‌ به‌ خطرات‌ اجتماعي‌است‌ قابل‌ جبران‌ نيست‌ مگر اين‌ كه‌ شرط خلاف‌ ديگري‌ بين‌ طرفين‌ قرارداد توافق‌ شده‌ باشد
  • خسارات‌ ناشي‌ از كاربرد وسيله‌ نقليه‌ در مسابقات‌ شرطبندي‌ و آزمايشهاي‌ رانندگي
  • خسارات‌ ناشي‌ از تشعشعات‌ راديواكتيويته‌ و اشعه‌ يون‌زا.
  • خسارات‌ وارد به‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ چنانچه‌ در زمان‌ سوختگيري‌ آن‌ ايجاد شده‌ باشد.

  اصولا خسارات‌ وارد در صورتي‌ قابل‌ جبران‌ است‌ كه‌ راننده‌ داراي‌ گواهينامه‌ مجاز رانندگي‌ باشد. درصورتي‌ كه‌ حادثه‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ سرنشينان‌ اتومبيل‌ شود، غرامت‌ براساس‌ جدول‌نقص‌ عضو و ازكارافتادگي‌ پرداخت‌ و تسويه‌ خواهد شد.

انواع بیمه نامه