شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
  کد: 700

  نام های دیگر: بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت مدیران، بیمه مسئولیت کارفرما، بیمه کار و اشتغال

  متقاضیان این بیمه: کلیه افرادی که شاغل به کار بوده و به ارائه کار و خدمتی به دیگران می پردازند، کلیه افرادی که مدیریت یک بنگاه کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارند، پزشکان، مهندسان، استادکاران، تعمیرکاران، مدیران ادارات، و...   


  هر شخصی که اشتغال به شغل و حرفهای دارد، ممکن است بر اثر خطا، قصور، غفلت یا تخلف، موجب ایراد خسارت به جان و یا مال دیگران شود. جالب توجه اینکه یک مدیر، مسئول تمام اتفاقاتی که در حوزه مدیریتی وی، روی میدهد، می-باشد؛ چه حادثه ناشی از عملکرد خود وی باشد و جه ناشی از عملکرد زیردستان وی باشد. مانند مسئولیت مدیرعامل شرکت عمرانی و ساختمانی در ایراد صدمه و خسارت به کارگران، همسایگان و اشخاص ثالث (عابرین، وسائط نقلیه عبوری و…) و یا مسئولیت شهردار در جبران خسارت وارده به شهروندان ناشی از عملیات عمرانی، سقوط درختان، سقوط در کانالهای حفاری شده، آبگرفتگی معابر و اماکن، مسئولیت مدیر ترمینال فرودگاه در حادثه برخورد کودکی به شیشه استند تبلیغاتی نصب شده در سالن فرودگاه و حتّی مسئولیت مالک منزل مسکونی در قبال سقوط سنگ نمای ساختمان خود روی اتومبیل پارک شده! و

  بنابراین، چون تقریباَ تمام حوادث حین کار و یا حوادث روی اشخاص ثالث، دارای یک مسئول میباشند، لزوم استفاده از بیمه مسئولیت حرفهای توسط هر شخصی که شاغل است و به خصوص مدیران، روشنتر میشود.

  مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

  این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل کارکنان خود، تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین صورت که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گذار وارد آید و مسئولیت بیمه گذار در این ارتباط محرز گردد، خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت، می باشد.
  هر بنگاه تجاری و به طور کلی، هر شخص حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را برای انجام کار به صورتهای پاره وقت، نیمه وقت، تمام وقت و به شکل روزمزدی، پیمانی، قراردادی و رسمی، تحت مدیریت و رابطه استخدامی قرار می دهد، در مقابل آنها، و نسبت به خسارات بدنی ناشی از حوادث کار، مسئول است.
  در دنیای امروزه و در اقتصادهای پیچیده و گسترده امروزی، خطرات و حوادث متعدد و متنوعی وجود دارند که باعث ایجاد خسارتهای بدنی مانند جراحت، نقص عضو، ازکارافتادگی و فوت میشوند. عموماَ نیز در اینگونه خسارتهای وارده به کارکنان، کارفرما مسئول جبران خسارت، شناخته می شود. بنابراین پوشش مسئولیت کارفرما، بدین منظور، و برای جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه کار، غرامت نقص عضو، ازکارافتادگی و فوت (تا حد دیه) ایجاد شده است.
  مدیران ادارات و سازمان ها و مدیران شرکت های تجاری، می توانند خریدار این بیمه نامه باشند. امّا بدیهی است که آن دسته از بنگاهها و سازمانهایی که به کارهای پرخطرتر مانند کارهای ساختمانی، عمرانی و صنعتی اشتغال دارند، تقاضای بیشتری برای خرید این پوشش داشته باشند. در این نوع کارها و پروژه ها، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارگزارن در سه نوع: مسئولیت کارفرما در پروژه های ساختمانی، پروژه های عمرانی و واحدهای صنعتی صادر می شود.

  تعهدات بیمه گر، صرفاَ منحصر به حوادثی است که حین کار، در محل کار و نسبت به کارکنان بیمه گذار اتفاق افتاده باشد. با این حال موارد زیر نیز با توافق بیمه گر، به عنوان پوشش تکمیلی، قابل پوشش است:

  • خسارتهای ناشی از ماموریت‌های خارج از کارگاه
  • خسارتهای ناشی از کار در غیر محل اصلی و در اماکن وابسته به کارگاه
  • خسارتهای ناشی از حوادث نقلیه موتوری داخل کارگاه
  • پوشش مسئولیت پیمانکاران فرعی
  • پوشش مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
  • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
  • جبران مطالبات سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی (ماده ۶۶ سازمان تامین اجتماعی)
  • پوشش شخص کارفرما و پیمانکار
  • پوشش خسارتهای جانی وارد به اشخاص ثالث
  • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال، ۲ سال و ۳ سال
  • پرداخت دیه دوم
  • پرداخت غرامت روزانه کارگران خسارتدیده
  • صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت اصلی بیمه‌شده

  اگرچه کلیه کارفرمایان و مدیران بنگاههای تجاری، واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی، نیازمند خرید این پوشش بیمه ای هستند، رایج ترین نوع این بیمه نامه، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی است.

  مسئولیت مدنی مدیران تور و دفاتر خدمات مسافرتی

  در صورتی که برای یکی از مسافران تور، اتفاقی رخ‌ دهد، جبران خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو کلیه مسئول آژانس مسافرتی که مالکیت تور را به عهده دارد در قبال مراجعه‌کنندگان به آژانس ها به این بیمه نامه نیاز دارند.
  خطرات و حوادث مورد بیمه، ممکن است منجر به فوت، نقص عضو و یا جراحت و بیماری گردند که بیمهگر، خسارتهای وارده را جبران خواهد کرد.

  خسارتهای ناشی از عوامل زیر ولو این که بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود،  از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

  • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.
  • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو.
  • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
  • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی.

  بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

  این بیمه نامه، برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان تسلط مستأجر بر مورد اجاره، ممکن است نسبت به آن، ایراد شود. علاوه بر این، خسارتهای ناشی از عواملی مانند آتش سوزی،آبدیدگی و انفجار نیز تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.

  بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
  مسئولیت جبران خسارتهای وارده به افرادی که در مراکز آموزشی مشغول به کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز می‌باشد. بدیهی است چنانچه برای این افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی حادثهای منجر به خسارت رخ‌ دهد،  جبران آن بر عهده مدیران مراکز می‌باشد.
  لذا بیمه‌نامه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی بدین منظور، طراحی شده است.

  مسئوليت آسانسور

  استفاده از آسانسور، بعضاَ موجب وقوع حوادثی میشود که منتهی به ایراد جراحت، نقص عضو و فوت میشود. مالک ساختمان، در این موارد، مسئول جبران خسارت وارده است. لذا یکی از انواع بیمهنامههای مسئولیت، به این امر اختصاص یافته است. این بیمه نامه،غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو و هزینههای پزشکی سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌کند.

انواع بیمه نامه