شرکت همیار بیمه ایرانیان
معرفی بیمه نامه ها :  نام محصول: بیمه باربری
  کد: 200

  نام های دیگر: بیمه بار، بیمه کالا، بیمه حمل و نقل

  متقاضیان این بیمه: مدیران شرکت های حمل و نقل بار و کالا، صاحبان بار و کالا     بيمه‌ حمل‌ و نقل‌كالا پوششي‌است‌ كه‌ بيمه‌گر درمقابل‌ دريافت‌ حق‌بيمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بيمه‌اي‌ ازبيمه‌گذار، تعهد مي‌كند كه‌ چنانچه‌ كالاي‌ مورد بيمه‌ در جريان‌ حمل‌ و جابجايي‌ ازمبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بيمه‌نامه‌، و به ‌علت ‌وقوع ‌يكي ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بيمه‌نامه، ‌تلف‌ و يا دچار خسارت ‌شد و يا بيمه‌گذار براساس‌ قوانين‌ و مقررات ‌بين‌المللي‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزينه‌هايي‌گرديد، زيان‌ وارد به‌كالا را جبران‌ كرده‌ و هزينه‌ها را هم‌ بپردازد. البته‌علاوه ‌بر پوشش هاي‌ گفته‌شده‌، دربعضي از موارد زيان‌ وخسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ ‌بيمه‌نامه‌های باربری قرار مي‌گيرد.

  حمل‌ و نقل‌ و جابجايي‌ كالا ممكن‌ است‌ توسط وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ مختلف‌ مانند كشتي، هواپيما، كاميون‌ و قطار انجام‌ پذيرد.

  بيمه حمل و نقل كالا كه در كشور ما به بيمه باربرى مشهور است قديمى­ترين رشته بيمه بازرگانى است. در اين نوع بيمه، خسارت وارده به كالا در مسير حمل كه در اثر وقوع خطرات بيمه شده حادث مى شود، جبران مى­گردد.

  اولين بار در سال ۱۹۱۲ در بازار بيمه لندن شرايط متحدالشكل بيمه­هاى باربرى انتشار يافت. شرايط (all risk , w.a , f.p.a) اين شرايط چند بار اصلاح گرديد، آخرين اصلاحات شرايط مذكور در سال ۱۹۶۳ انجام شد و همين شرايط تا پايان سال ۱۳۷۵ در شركت هاى بيمه كشور ما استفاده مى گرديد.

  نظر به متن مبهم و پيچيده شرايط اخيرالذكر و تفسيرهاى مختلف در خصوص خطرات تحت پوشش و استثنائات آن در سال ۱۹۸۲ شرايطa ، b و  cدر بازار بيمه لندن منتشر گرديد. كه به طور خلاصه توضيحاتى در خصوص خطرات تحت پوشش و استثنائات شرايط مذكور كه اكنون در كشور ما رايج است ذكر مى گردد.

   

  شرايط c

  در شرايط  cعمدتاً خطرات حادثه وسيله نقليه (مثل ، حريق ، غرق ، به گل نشستن ، تصادم ، واژگون شدن يا از ريل خارج شدن قطار و …)تحت پوشش مى باشد البته خسارت همگانى(general average)و هزينه هاى نجات (salvage) و خطر به دريا انداختن كالا (jettison)نيز در تعهد بيمه گرقرار دارد.

  شرايط b

  در شرايطb  علاوه بر خطرات تحت پوشش شرايط c خطرات زلزله، آتشفشان، صاعقه، به دريا افتادن كالا از روى عرشه كشتى، ورود آب دريا يا رودخانه به كشتى يا انبار كالا و تلف كلى هر بسته هنگام بارگيرى يا تخليه كشتى نيز بيمه مى باشد.

  شرايط a

  در شرايط  a كليه خطرات به جز مواردي كه صراحتاً در استثنائات ذكر شده است بيمه مى­باشد.

  استثنائات شــرايط جديد اكثراً همان مواردى است كه در شرايط قديم نــيز درج گرديده بود مثل عمد بيمه گزار، عيب ذاتى، خسارات ناشى از طبيعت كالا، تأخير، خطرات جنك، شورش، بلوا، اعتصاب .

  لازم به ذكر است كه خطر دزدى دريايى در شرايط قديم جزو خطرات جنگ محسوب مى گرديد . در حالي كه در شرايط جديد خطر دزدى دريايى جزو خطرات جنگ قرار ندارد و فقط در شرايط a بيمه مى باشد.

   

  لازم به ذکراست شرایط فوق­الذکر اگرچه برای حمل­ونقل داخلی و خارجی استفاده می­شوند، اما معمولاَ بیشتر در مورد حمل­ونقل خارجی و واردات کالا، استفاده می­شوند. با توجه به اين كه اشخاص ذيربط در معاملات بين­المللى (خريدار، فروشنده، بانك، شركت­هاى حمل­ونقل) داراى مليت­هاى مختلفى هستند و در هر يك از كشورهاى اشخاص مذكور، قوانين و مقررات خاصى حاكم مى باشد، در اكثر كشورهاى دنيا از شرايط يكسان فوق­الذکر، هنگام صدور بيمه­نامه­هاى باربرى استفاده مى شود.

   

  بیمه تمام خطر مقاطعه­ کاری (C.A.R)

  ·         

  گسترش‌ سريع‌ تكنولوژي‌ و توسعه‌ ابزارهاي‌ ساخت‌ و كاربرد مواد اوليه‌ جديد در زمينه‌ صنايع‌ و مهندسي‌ براي‌ساخت‌ پروژه‌هاي‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌، اداري‌، بيمارستانها، مدارس‌، كارخانه‌ها، نيروگاهها، فرودگاهها،پلها، سدها، تونلها، سيستمهاي‌ آبرساني‌ و زهكشي‌، بندرگاهها، ساختمان مترو، تأسيسات راه­آهن، يا هر نوع كار ساختمانى ديگر، باعث‌ شده‌ كه‌ از طرف‌مقاطعه‌كاران‌ تقاضايي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ نوع‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ ايجاد شده‌ است‌. اين‌ نوع‌ بيمه‌، رشته‌ جديدي‌ شمرده‌ مي‌شود و كاربرد آن‌ در جبران‌ خسارت‌ كارهاي‌ مورد مقاطعه‌ از قبيل‌ خاكبرداري‌، انجام‌ امور تسطيح‌، اجراي‌ موقت‌ تأسيسات‌ مورد نياز كارگاهي‌ و پروژه‌هاي‌ اصلي‌ است‌.

  اين نوع بيمه از متداول­ترين انواع بيمه­هاى مهندسى است كه تقريباً كليه خساراتى كه در تمام طول زمان احداث پروژه به كار موضوع قرارداد، ماشين آلات، لوازم و تجهيزات ساختمانى، و همچنين خسارات مادى و صدمات جسمانى را كه ممكن است به اشخاص ثالث وارد آيد، پوشش مي­دهد .

  مدت اين بيمه برابر با مدت قرارداد ساخت مى باشد و علاوه بر آن دوازده ماه نيز معمولاً به عنوان دوره نگهدارى  منظور مى گردد.

  عمده خساراتى كه در اين نوع بيمه تحت پوشش قرار مى گيرد عبارت اند از خسارات  ناشى از :

  آتش سوزى، صاعقه، انفجار، سيل، طغيان آب، برف، هر نوع طوفان، زمين لرزه، نشست و لغزش زمين و صخره ها، دزدى، خسارت ناشى از اجراى ناصحيح كار، عدم مهارت، سهل انگارى، اعمال توأم با سوء نيت، اشتباهات فردى و …

   

   

  مواردي‌ كه‌ در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد:

  حدود پوشش‌ اين‌ نوع‌ بيمه‌نامه‌ همان‌ گونه‌ كه‌ از نام‌ آن‌ استنباط مي‌شود يك‌ بيمه‌ تمام‌ خطر است‌ كه‌ كليه‌ خطرات‌متداول‌ در اين‌ زمينه‌ را پوشش‌ مي‌دهد،  مگر خطراتي‌ كه‌ صراحتاً در شرايط عمومي‌ بيمه‌نامه‌ مستثني‌ شده‌ باشد، به‌عبارت‌ ديگر بيمه‌گر مسئول‌ پرداخت‌ هرگونه‌ خسارت‌ و ضرر و زيان‌ مالي‌ ناگهاني‌ است‌ كه‌ در طول‌ مدت‌ بيمه‌ به‌ اموال‌بيمه‌شده‌ و يا مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ در محل‌ مورد بيمه‌ وارد شود.

  خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير در تعهد بيمه‌گر است‌ :

  خسارات‌ناشي‌ از آتش‌سوزي‌، صاعقه‌،انفجار، سقوط هواپيما و خسارات‌ناشي‌ازعمليات‌آتش‌نشاني‌.

  خسارات‌ ناشي‌ از سيل‌، باران‌، برف‌، بهمن‌، امواج‌ دريا و طوفان‌.

  خسارات‌ ناشي‌ از زمين‌ لرزه‌، نشست‌ زمين‌، جابجايي‌ (لغزش‌) لايه‌هاي‌ زمين‌ و صخره‌ها.

  خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ مهارت‌ و تجربه‌، اعمال‌ بدون‌ سوءقصد و نيت‌ بيمه‌گذار و هم‌ چنين‌ سهل‌انگاري‌ كاركنان‌بيمه‌گذار.

  خسارات‌ ناشي‌ از سرقت‌ با شكستن‌ حرز و دزدي‌ ساده‌.

  در پوشش‌ تمام‌ خطر مقاطعه‌كاري‌، خسارات‌ وارده‌ به‌ مصالح‌ ساختماني‌، ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ و تجهيزات‌كارگاهي‌ در محل‌ ساخت‌ پروژه‌ و يا در حين‌ حمل‌ و نقل‌ و يا سوار يا پياده‌ كردن‌، تحت‌ پوشش‌ بيمه‌اي‌ قرار مي‌گيرد.

  مواردي‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بيمه‌گر است‌ (استثنائات‌)

  بيمه‌گر خسارات‌ ناشي‌ از عوامل‌ زير را جبران‌ نخواهد كرد :

  خسارات‌ ناشي‌ از جنگ‌، هجوم‌، عمل‌ دشمن‌ خارجي‌، عمليات‌ خصمانه‌، جنگ‌ داخلي‌، ياغي­گري‌، بلوا، انقلاب‌ يا قيام‌، شورش‌ و اعتصاب‌ كارگران‌.

  توقيف‌، ضبط، مصادره‌، خرابي‌ اموال‌ يا زيان‌ وارد به‌ آن‌ به‌ دستور دولت‌ محلي‌ يا قانوني‌ يا هر مقام‌ صلاحتيدارديگر.

  واكنشهاي‌ هسته‌اي‌، آلودگيهاي‌ مربوط به‌ تشعشعات‌ هسته‌اي‌ و راديواكتيويته‌.

  عمل‌ يا سهل‌انگاري‌ عمدي‌ بيمه‌گذار.

  تعطيل‌ تمام‌ يا قسمتي‌ از كار.

  خسارتهاي‌ ناشي‌ از نقشه‌ غلط.

  هزينه‌هاي‌ تعويض‌ يا رفع‌ نواقص‌ كار يا مصالح‌ ساختماني‌.

  فرسودگي‌ و يا پارگي‌ و فساد در اثر مواد شيميايي‌ و زنگ‌ زدگي‌ و خرابي‌ ناشي‌ از عدم‌ استعمال‌ وشرايط عادي‌ جوي‌.

  شكستگي‌ و اختلال‌ در كار تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ كارگاه‌.

  خسارتهاي‌ وارد به‌ پرونده‌ها، نقشه‌ها، دفاتر، صورت‌ حسابها، پولهاي‌ رايج‌، تمبرها، اسناد، سفته‌، اسكناس‌ و اوراق‌ بهادار.

  دوره ‌اعتبار بيمه‌نامه ‌با شروع ‌فعاليت‌ و تخليه‌كالاي‌ موردبيمه ‌در محل‌ اجراي‌ پروژه‌ شروع،‌ و پس‌ ازتكميل‌ ساختمان‌، در زمان‌ تحويل‌ و يا بهره‌برداري‌ خاتمه‌ مي‌يابد.

  قراردادهاي‌ CAR معمولا يك‌ دوره‌ ۱۲ ماهه‌ دارد، كه‌ در اين‌ مدت‌ مي‌توان‌ تحت‌ پوشش‌ بيمه‌گر قرارگرفت‌.

انواع بیمه نامه