شرکت همیار بیمه ایرانیان

مشاهده خبر
الحاقیه رایگان بیمه؛ چرا گرفتاری؟! [1394/01/18]

با افزایش ده درصدی مبلغ دیه، لزوم افزایش تعهدات بیمه نامه های صادره شرکت های بیمه به ویژه بیمه نامه های شخص ثالث مطرح می شود. در این ارتباط شرک های بیمه آمادگی خود برای افزایش تعهدات بیمه نامه با صدور الحاقیه را اعلام کردند و همزمان با مطرح شدن مسأله حق بیمه این افزایش، رایگان بودن این افزایش از سوی بیمه مرکزی اعلام شد و شرکت های بیمه مؤظف شدند بدون دریافت مبلغی بابت حق بیمه اضافه، با صدور الحاقیه بیمه نامه، مبلغ تعهدات فعلی بیمه نامه ها را به میزان 220 میلیون تومان برای دیه و 5.5 میلیون تومان برای خسارات مالی افزایش دهند.

بنابراین با رایگان اعلام شدن افزایش تعهدات، مساله جدیدی مطرح می شود و آن، مراجعه بیمه گذاران برای دریافت الحاقیه است. برخی بیمه گذاران معتقدند این امر چندان ضروری به نظر نمی رسد و شرکت های بیمه باید برای همه بیمه نامه های صادره سال قبل خود، به صورت خودکار اقدام به صدور الحاقیه نموده و درصورت مراجعه بیمه گذار به هنگام دریافت خسارت، الحاقیه را تحویل وی دهند.

روزنامه همشهری نیز در تیتر اول خود با عنوان: «الحاقیه رایگان بیمه؛ گرفتاری جدید مردم»، به این موضوع پرداخت. به گزارش همشهري، الزام بيمه‌گذاران براي مراجعه حضوري جهت دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث افزون بر افزايش حجم ترافيك درون‌شهري، اتلاف وقت بيمه‌گذاران را به همراه دارد، درحالي‌كه چندسال قبل بيمه مركزي به هنگام افزايش نرخ ديه شركت‌هاي بيمه را ملزم كرد تا نسبت به صدور الحاقيه‌هاي بيمه شخص ثالث و نگهداري آن نزد خود اقدام كنند. برخي شهروندان مي‌پرسند آيا بيمه مركزي نمي‌تواند سقف تعهدات مالي و جاري بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث در دست مردم را به‌طور خودكار افزايش دهد و در بخشنامه‌اي شركت‌هاي بيمه را ملزم به ايفاي تعهدات خود سازد؟

گزارش همشهری می افزاید: البته برخي شركت‌هاي بيمه‌گر در يك سال اخير براي سهولت در صدور بيمه‌نامه و الحاقيه آن اقدام به به‌روزرساني نرم‌افزارهاي خويش كرده‌اند و بيمه‌گذاران اين شركت‌ها مي‌توانند به جاي حضور فيزيكي و انجام سفرهاي درون‌شهري از طريق مراجعه به پايگاه‌هاي اينترنتي اين شركت‌ها اقدام به دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث كنند..

نظر بیمه مرکزی

رئيس‌كل بيمه مركزي روز شنبه درباره علت مراجعه مردم براي دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث عنوان كرده بود: هم‌اكنون بيمه‌گرها متناسب با 220ميليون تومان ديه در ماه‌هاي حرام و 5و نيم ميليون تومان خسارت مالي، بيمه‌نامه صادر مي‌كنند اما اگر بيمه‌گذاران الحاقيه را دريافت نكنند در هنگام بررسي پرونده ممكن است مكاتبات متعددي براي تأييد سقف پرداخت، نياز داشته باشند. محمد‌ابراهيم امين با تأكيد بر اينكه نرخ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث افزايش نخواهد يافت اما سرمايه و سقف تعهد بيمه‌نامه‌ها افزايش مي‌يابد، گفت: مبناي رسيدگي پرونده‌هاي قضايي و پرداخت خسارت، سقف سرمايه بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالت خواهد بود.

رحيم مصدق، معاون طرح و توسعه بيمه مركزي در گفت‌وگو با همشهري درباره چرايي مراجعه مردم براي دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث اظهار كرد: مهم اين است كه الحاقيه مثل خود بيمه‌نامه است و وقتي مردم الحاقيه را دريافت مي‌كنند، سقف تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر در آن مشخص است و در مواقعي ازجمله رسيدگي‌هاي قضايي فرد بيمه‌گذار هرچه هم ادعا كند كه سقف تعهدات ديه‌اي بيمه‌نامه او 220ميليون تومان است، فايده ندارد چرا كه در برگه بيمه‌نامه سقف تعهدات 200ميليون قيد شده است و كاركرد الحاقيه اين خواهد بود كه برگه رسمي است كه نشان از 220ميليون تومان بودن تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر دارد و همين موضوع درخصوص تعهدات مالي به ميزان 5.5ميليون تومان صدق مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا شركت‌هاي بيمه‌گر اقدام به صدور الحاقيه‌ها و افزايش سقف تعهدات خود به‌طور خودكار و بدون نياز به حضور مردم نمي‌كنند؟ مي‌افزايد: ما اين موضوع را به‌خود شركت‌هاي بيمه‌اي واگذار كرده‌ايم و اين شركت‌ها به‌زودي به بيمه‌گذاران خود درباره نحوه دريافت الحاقيه اطلاع‌رساني خواهند كرد. مصدق تأكيد كرد: ممكن است برخي شركت‌هاي بيمه‌گر رأسا اقدام به صدور الحاقيه براي بيمه‌گذاران خود كنند و سقف تعهدات بيمه‌نامه‌ها را در سيستم خود افزايش دهند تا ضرورتي به مراجعه بيمه‌گذاران نباشد.

معاون بيمه مركزي افزود: البته برخي شركت‌هاي بيمه‌اي ممكن است اعلام كنند كه بيمه‌گذاران براي دريافت الحاقيه به مجتمع‌ها و نمايندگان آنها مراجعه كنند. معاون بيمه مركزي به مردم توصيه كرد براي دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث عجله نكنند چرا كه تا 31فروردين‌،‌ماه عادي است و كاركرد الحاقيه براي ماه‌هاي حرام است كه از ابتداي ارديبهشت شروع مي‌شود و بيمه‌گذاران مي‌توانند در روزهاي آينده به‌تدريج و سر فرصت براي دريافت الحاقيه اقدام كنند.

مصدق در پاسخ به اين سؤال كه اگر فردي اقدام به دريافت الحاقيه نكند، آيا شركت‌هاي بيمه‌گر مي‌توانند از ايفاي تعهدات خود به هنگام خسارت احتمالي شانه خالي كنند؟ مي‌گويد: در حال حاضر برابر هماهنگي بين بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه، الحاقيه بدون دريافت وجه به بيمه‌گذاران داده مي‌شود، اما از آنجا كه شركت‌هاي بيمه با محدوديت‌هاي مالي مواجه هستند، توصيه ما به مردم اين است كه براي دريافت الحاقيه اقدام كنند و دريافت الحاقيه براي بيمه‌گذاران خيلي بهتر است.

علی ایحال، با این همه به نظر نمی رسد موضوع لزوم مراجعه بیمه گذاران برای دریافت الحاقیه بیمه نامه های خود، مشکل چندانی ایجاد کند؛ چرا که با توجه به اینکه اکثر بیمه نامه های صادره، توسط نمایندگان بیمه صادر می شود، و آنها در راستای تکریم مشتری خود، صدور الحاقیه را انجام داده، یا برای مشتری ارسال نموده و یا نزد خود نگهداری نموده تا هنگام مراجعه بیمه گذار به وی تحویل نمایند. ضمن اینکه برخی بیمه گران نیز با ایجاد امکان درخواست اینترنتی، امر را تسهیل نموده اند.

 

طبقه بندی اخبار پورتال