شرکت همیار بیمه ایرانیان

رشته های بیمه ای


- بهترین شرکت بیمه برای بیمه شخص ثالث اتومبیل کدام است؟

با توجّه به اینکه در میان شرکت های بیمه، بیمه ایران بیشتین تعداد شعب در سطح کشور را دارد، ما نیز مانند اغلب همکاران، صدور بیمه نامه شخص ثالث برای بیمه گذاران را از بیمه ایران انجام می دهیم. اغلب مشتریان و بیمه گذاران صنعت بیمه نیز، متقاضی بیمه شخص ثالث بیمه ایران هستند.
البته لازم به ذکر می داند، اگرچه در ببمه شخص ثالث، در اغلب موارد، نیاز به مراجعه بیمه گذار به شعبه بیمه ایران نمی باشد و شاید گفته شود با این وصف، چه تفاوتی می کند چه بیمه ای بخریم؟ چون این زیان دیده است که باید به شعبه شرکت بیمه مراجعه کند، نه منِ بیمه گذار؛ پس چرا بیمه شخص ثالث یک شرکت دیگر که هم بیمه گذاارن کمتری دارد و هم سرویس دهی بهتر و سریع تری دارد را نخرم؟
در پاسخ باید گفت: درست است، در اغلب موارد بیمه گذار نیازی ندارد به شعبه بیمه مراجعه کند، امّا باید توجه داشت: در مواردی نیاز است بیمه گذار نیز به شعبه شرکت بیمه مراجعه داشته باشد. به ویژه در خسارت های جانی که مراجعاتی به شعبه شرکت بیمه، دادگستری و…نیز نیاز می باشد و در خسارت هایی که بدون کروکی هستند نیز نیاز به مراجعه بیمه گذار می باشد. علاوه بر این در مواردی نیز که نیاز به مراجعه بیمه گذار به شعبه شرکت بیمه نمی باشد، زیان دیده از تصادف، بیمه شخص ثالث بیمه ایران را با رضایت بیشتری نسبت به  بیمه شخص ثالث دیگر بیمه گران می پذیرد و لذا امکان صلح و سازش و مصالحه بیشتر است.
البته پس از بیمه شخص ثالث بیمه ایران، بیمه های آسیا، البرز و پارسیان پیشنهاد می شود.

 

صفحات: | 1 |

دسته بندی سوالات متداول