شرکت همیار بیمه ایرانیان

مراکز درمانی طرف قرارداد


  نام مرکز: آقای دکتر علیرضا جهانگیرنیا
  کد مرکز: 0310-2
  آدرس: بزرگراه نیایش غرب به شرق، نرسیده به ستاری، خیابان امام حسین خیابان بهار، پلاک ۱۷، بیمارستان عرفان نیایش، کلینیک دندانپرشکی، طبقه ۲-
  تلفن: 3-49796051
  فکس:

  جراح فک و صورت