شرکت همیار بیمه ایرانیان

مراکز درمانی طرف قرارداد


    نام مرکز: آقای دکتر مهدی معنوی شاد
    کد مرکز: 0130
    آدرس: رودهن، بلوار امام خمینی، ساختمان ایران زمین، طبقه 2، واحد 11
    تلفن: 494 و 76510493
    فکس: