شرکت همیار بیمه ایرانیان

مراکز درمانی طرف قرارداد


  نام مرکز: کلینیک صبا - آقای دکتر علی اصغر رحیمی
  کد مرکز: 0302
  آدرس: صفائیه، شماره 38، پلاک 37، ساختمان آتیه
  تلفن: 37834567 - 025
  فکس:

  جرّاح دندانپزشک