شرکت همیار بیمه ایرانیان

مراکز درمانی طرف قرارداد


  نام مرکز: کلینیک اردیبهشت
  کد مرکز: 301
  آدرس: خیابان مخابرات نبش البرز طبقه فوقانی بانک رفاه
  تلفن: 32240753 - 086
  فکس: 32236284 - 086

  ارائه خدمات عمومی و تخصصی