شرکت همیار بیمه ایرانیان

قوانین و مقررات


قانون بیمه ‌مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶
‌معاملات بیمه ‌ماده ۱ – بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وق... [بیشتر...]

قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
توجه: این قانون با تصویب «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395/2/20 نسخ شده و ... [بیشتر...]

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
  بخش نخست ـ کلیات   ماده۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است: الف ـ خسارت بدنی: هر نوع دیه... [بیشتر...]

صفحات: | 1 |

طبقه بندی قوانین و مقررات