شرکت همیار بیمه ایرانیان

اعلام خسارت


اینجانب:
*نام و نام خانوادگی:
*کد ملی:
 
تلفن همراه:
 
تلفن ثابت:
 
فکس:
 
*پست الکترونیک:
آدرس:
*بیمه نامه خریداری شده:
 
شماره بیمه نامه:
 
آپلود اسناد و مدارک: (فرمت zip)
 

دچار خسارت گردیده ام. مراتب جهت ثبت و پیگیری بعدی اعلام می گردد.
*کد امنیتی: